Ruta GR 109 - Etapa 24

GR 109

28,34 km
8 h 32 m
1.727 m
1.354 m
1.312 m
521 m