Ruta GR 109 - Etapa 18

GR 109

13,47 km
3 h 29 m
482 m
1.106 m
831 m
191 m