Ruta GR 109 - Etapa 16

GR 109

25,76 km
7 h 54 m
1.656 m
963 m
1.251 m
179 m