Ruta GR 109 - Etapa 11

GR 109

12,80 km
4 h 15 m
1.021 m
808 m
1.218 m
501 m