Ruta PR-GI 3002 Kurutzebarriko itzulia

PR-GI 3002

18,93 km
5 h 29 m
1.019 m
1.019 m
1.059 m
256 m