Ruta Xaló - Camì Tàberna

SL-CV 119

5,16 km
1 h 45 m
463 m
60 m
599 m
187 m
Reference: SL-CV 119
Perfil d'Elevació