Ruta DE SIMAT DE LA VALLDGINA A BARX DEL TORO

PR-CV 50

10,29 km
3 h 12 m
688 m
407 m
555 m
55 m