11,24 km
2 h 43 m
287 m
1.205 m
977 m
37 m
Cruz del Carmen - El Moquinal - Bajamar