Ruta Culla - Vilafranca del Cid - La Pobla del Bellestar - La Iglesuela del Cid

PR-CV 1

78,39 km
16 h 44 m
638 m
594 m
1.353 m
790 m