Ruta Aigües per Barranc del Barber

PR-CV 226

9,76 km
2 h 37 m
405 m
378 m
554 m
309 m